عصاره برند

عصاره برند

اگر جایی هسته ،روح برند، جان یا DNA برند را شنیدید درواقع تنها با نام‌های دیگر عصاره برند (‌Brand Essence) مواجهید. همه خودروسازیهای جهان فقط خودرو می‌سازند. اما تصور کنید وجه تمایز برند بنز با فراری در چیست؟

ارزش پیشنهادی برند

ارزش برند

در رابطه با ارزش برند، دیوید آکر (David Aaker) در کتاب مشهور ساختن برندهای قوی (Building Strong Brands) معتبرترین نظریه را ارائه می‌دهد…

استراتژی برند

در خلاصه‌ترین تعریف می‌توان گفت استراتژی برند در حالتی مطلوب است. که تمامی اقدام‌ها ، ارتباطات بر مبنای چشم انداز برند بیشترین هماهنگی را ایجاد کند. استراتژی برند بر تمامی خدمات و محصولات بخصوص در طول زمان تاثیرگزاری بسیار زیادی بر جایگاه برند دارد. “کانی بیردسال” مدیر موسسه “لیپینکات” در مورد استراتژی برند می‌گوید: «بهترین […]

پوزیشنینگ برند – جایگاه یابی صحیح برند

موضوع پوزیشنینگ برند را بررسی کردییم و دریافتیم که جایگاه برند چیست و برای جایگاه‌یابی برند راهکار ارائه شد. اما در این نوشته قصد داریم به اشتباهات رایج در پوزیشنینگ را بپردازیم.

برندسازی چیست؟

در طول دهه گذشته برندینگ یا همان برندسازی یکی از کلیدواژ‌های پر تکرار مدیران، مراکز آموشی، موسسات و استدیوهای تبلیغاتی بوده است. کاپفرر در کتاب مدیریت برند اینگونه بیان می‌کند: « برند شما قرار است مشتریان جدید برای شما جذب کند و مشتریان قدیمی را برایتان حفظ کند ». در واقع وفاداری مشتری یا مخاطب […]

جایگاه برند

در برندسازی یکی از مهمترین ارکان پوزیشینگ یا همان جایگاه یابی برند است. جایگاه برند به طور ساده چند ویژگی مهم دارد: « منحصر به فرد و ارزشمند و متمایز در ذهن مخاطب ». این چند واژه کنار هم معنای جایگاه برند است. اما کشف جایگاه برند یا در واقع جایگاه یابی برند، کار بسیار […]

هویت برند چیست؟

با یک بررسی جزئی می‌توان از سازمانها و صنایع کشور، دریافت که هویت برند و هویت بصری برند خصوصا برای غول‌های صنعت کشور موضوعی بی‌معنا و دور از ذهن است. برندهای معروف کشور نیز عموما بدون دانش برندسازی به اقتدار امروزی خود دست یافته‌اند. دسته اول به دلیل سابقه و قدمت که عموما هم در حوزه فعالیت خود اولین بوده‌اند امروز در صدر برندهای کشور هستند. برندهایی که با حجم زیاد تبلیغات برندسازی خود را انجام می‌دهند نیز در دسته دوم قرار گرفته‌اند. دسته سوم هم برند هستند چون رقیبی در حوزه فعالیت خود ندارند همانند ایرانخودرو و سایپا یا سازمان هایی مثل شهرداری هر شهر.