تولیدات رسانه‌ای جشنواره فیلم کودک

تولیدات رسانه‌ای جشنواره فیلم کودک

تولیدات رسانه‌ای جشنواره فیلم کودک تاریخچه: جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوانان که به آن جشنواره فیلم کودک نیز می‌گویند. جشنواره‌ای است سینمایی که از سال ۱۳۶۱ تا کنون طی ۳۳ دوره برگزار شده‌ است. که ۲۰ دوره از آن در شهر اصفهان، ۶ دوره در شهر تهران. ۵ دوره در شهر همدان و یک […]

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره اول

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره اول

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره اول تاریخچه جشنواره فیلم کودک و نوجوان: جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که به آن جشنواره فیلم کودک نیز می‌گویند. جشنواره‌ای سینمایی که از سال ۱۳۶۱ تا کنون طی ۳۳ دوره برگزار شدست. که ۲۰ دوره از آن در شهر اصفهان، ۶ دوره در شهر […]

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره دوم

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره دوم

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره دوم تاریخچه جشنواره فیلم کودک و نوجوان: جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که به آن جشنواره فیلم کودک نیز می‌گویند. جشنواره‌ای سینمایی که از سال ۱۳۶۱ تا کنون طی ۳۳ دوره برگزار شدست. که ۲۰ دوره از آن در شهر اصفهان، ۶ دوره در شهر […]

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره سوم

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره سوم

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره سوم ماره سوم بولتن جشنواره فیلم های بین المللی کودک و نوجوان پروانه های خیال : جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که به آن جشنواره فیلم کودک نیز می‌گویند. جشنواره‌ای سینمایی که از سال ۱۳۶۱ تا کنون طی ۳۳ دوره برگزار شدست. که ۲۰ دوره […]

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره چهارم

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره چهارم

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره چهارم تاریخچه جشنواره بین‌الملی فیلم کودک و نوجوان: جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که به آن جشنواره فیلم کودک نیز می‌گویند. جشنواره‌ای سینمایی که از سال ۱۳۶۱ تا کنون طی ۳۳ دوره برگزار شدست. که ۲۰ دوره از آن در شهر اصفهان، ۶ دوره در […]

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره پنجم

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره پنجم

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره پنجم تاریخچه جشنواره بین‌الملی فیلم کودک و نوجوان: جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که به آن جشنواره فیلم کودک نیز می‌گویند. جشنواره‌ای سینمایی که از سال ۱۳۶۱ تا کنون طی ۳۳ دوره برگزار شدست. که ۲۰ دوره از آن در شهر اصفهان، ۶ دوره در […]

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان – شماره ششم

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان – شماره ششم

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان – شماره ششم بولتن جشنواره فیلم کودک: جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که به آن جشنواره فیلم کودک نیز می‌گویند. جشنواره‌ای سینمایی که از سال ۱۳۶۱ تا کنون طی ۳۳ دوره برگزار شدست. که ۲۰ دوره از آن در شهر اصفهان، ۶ دوره در شهر تهران. ۵ دوره […]

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان – شماره هفتم

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان – شماره هفتم

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان – شماره هفتم جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که به آن جشنواره فیلم کودک نیز می‌گویند. جشنواره‌ای سینمایی که از سال ۱۳۶۱ تا کنون طی ۳۳ دوره برگزار شدست. که ۲۰ دوره از آن در شهر اصفهان، ۶ دوره در شهر تهران. ۵ دوره در شهر همدان و […]

اوراق اداری شرکت فولاد مبارکه

اوراق اداری شرکت فولاد مبارکه

اوراق اداری شرکت فولاد مبارکه پروژه طراحی اوراق اداری شرکت فولاد مبارکه برای طراحی اوراق اداری فولاد مبارکه با توجه به نیاز کارفرما و سفارش در رنگ مشکی-طلایی این ست اداری با تم فوق طراحی گردید. مدت زمان مورد نظر کارفرما بسیار محدود بود که در تیم طراحی طراحی موسسه فردای شرق در طول سه […]

طراحی کاتالوگ محصولات رادطب

طراحی کاتالوگ محصولات رادطب

طراحی کاتالوگ محصولات رادطب برای طراحی کاتالوگ، پروسه‌ای از طراحی تا چاپ مجموعه‌ای از تکنیک‌های طراحی، چاپ، عکاسی صنعتی و … استفاده می‌گردد. سپس در قالب کاتالوگ‌های چاپی و کاتالوگ‌های دیجیتال (کاتالوگ PDF یا آنلاین) ارائه می گردد. استفاده از کاتالوگ به عنوان مهمترین ابزار بازاریابی می‌تواند. با ایجاد احساس هیجان، توجه مشتریان را جلب […]