کودک و تبلیغات؛ به بهانه روز جهانی کودک

شانزدهم مهرماه در کشور، روز جهانی کودک نامگذاری شده است. به همین مناسبت تصمیم گرفتیم مطلبی برایتان آماده کنیم که به حیطه کودک بی ارتباط نباشد. کودکان بخش دوست داشتنی هر چیزی هستند. هر کاری هم که در حوزه کودک انجام می شود برای دست اندرکارانش شیرین و دوست داشتنی خواهد بود. انجام فعالیت های [...]

تبلیغات تلویزیونی در مسیر بلوغ

به بهانه پخش آگهی تلویزیونی فرش ستاره کویر یزد با محوریت اقوام ایرانی تبلیغات تلویزیونی فرزند جامعه تبلیغات مینیاتوری از سبک زندگی و فرهنگ غالب در یک جامعه است. تبلیغات هم از ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه نشات می گیرد و هم بر آن تاثیر می گذارد. خاصه در رسانه ای چون تلویزیون که [...]

مسئولیت اجتماعی برند CSR چیست؟

مسئولیت اجتماعی برند(Corporate Social Responsibity) مقوله ای جدید در مدیریت کسب و کار به شمار می آید و طی نیم  قرن اخیر همچون توسعه پایدار(sustainable development) و کسب وکار سبز ( green business) یا اقتصاد دیجیتالی  (web economy)  در تحلیل روندهای اقتصاد حال و آینده جهان مطرح شده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته [...]