فردای شرق

بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان – شماره سوم

پروانه‌های خیال
پروانه‌های خیال
ماره سوم بولتن جشنواره فیلم های بین المللی کودک و نوجوان

پروانه های خیال : جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که به آن جشنواره فیلم کودک نیز می‌گویند. جشنواره‌ای سینمایی که از سال ۱۳۶۱ تا کنون طی ۳۳ دوره برگزار شدست.

که ۲۰ دوره از آن در شهر اصفهان، ۶ دوره در شهر تهران. ۵ دوره در شهر همدان و یک دوره در شهر کرمان برگزار شده‌ است.

دوره آخر جشنواره فیلم کودک و نوجوان نیز به دلیل شرایط متأثر از پاندمی کرونا در کشور. به صورت همزمان در تهران و اصفهان و در قالب مجازی برگزار شد. و فقط فیلم‌های بلند سینمایی در یک سالن در تهران و اصفهان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به نمایش درآمدند. «بولتن پروانه های خیال »

همچنین این جشنواره بین‌المللی در طول ۳۳ دوره برگزاری؛ ۱۷ دوره در مهر ماه. ۶ دوره در بهمن ماه، ۳ دوره در آبان ماه، ۳ دوره در شهریور ماه، ۲ دوره در تیر ماه. ۱ دوره در اردیبهشت ماه و ۱ دوره در مرداد ماه برگزار شده‌ است.

نسل جدید کودکان و نوجوانان تفاوت‌های عمده‌ای با نسل گذشته خود دارند. از بدو تولد، دیجیتال زندگی کرده‌اند، لذا جشنواره در ارائه خدمات و نحوه تعامل. با مخاطبان خود از دوره سی و دوم تحولی جدی را هدف قرار داد. ازاین رو در حوزه سیاست‌گذاری رویکردهای تازه‌ای در بخش‌های مختلف سی و دومین دوره از این جشنواره اتخاذ گردیده است. (برداشت از سایت جشنواره فیلم کودک)

تیم تأمین و تولید محتوای بولتن پروانه های خیال

این پروژه بولتن جشنواره فیلم کودک « پروانه های خیال » نام گرفت. از خبر تا نقدهای سینمایی حرفه‌ای و تخصصی و محتوای گرافیکی مانند پوستر، عکاسی و… نیز به عهده موسسه فردای شرق بوده. هرروز اخبار مصاحبه، تحلیل و نقد از فیلم‌های منتشر گردیده در‌روز قبل تهیه می‌شد. بعد از پیاده سازی و ویراستاری مطالب برای طراحی به واحد گرافیک مجموعه سپرده می‌شد. هر شب فایل نهایی برای یارگزاری بر روی وب‌سایت جشنواره ارسال می‌گردید.

فعالیت تیم رسانه ای موسسه در طول جشنواره فیلم کودک و نوجوان

در طول این جشنواره مصاحبه ها بصورت کیلیپ های تصویری ضبط، تدوین و به کتابخانه دیجیتال جشنواره کودک اضافه گردید. تهیه محتوای ویدیویی، صدابرداری و عکاسی نیز در تیم چندرسانه‌ای (مدیا) موسسه صورت می‌گرفت. که همچنان در وب‌سایت جشنواره فیلم کودک قابل دسترسی می‌باشد.

تعداد بولتن پروانه های خیال منتشرگردیده

در دوره های سی و دوم و سی و سوم نیز این بولتن منتشر گردیده. اما بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان در دوره سی و پنم با نام پروانه‌های خیال هفت شماره بصورت روزانه منتشر گردید. در این مطلب از لینک زیر می‌توانید شماره نخست بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان را دانلود فرماید.

 

https://icff.ir/pdf/34-buletin-3.pdf